Who we are

Our website address is: https://www.boook.hu.

What personal data we collect and why we collect it

Comments

When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection.

An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Contact forms

Cookies

If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year.

If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser.

When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select “Remember Me”, your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed.

If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website.

These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Analytics

Who we share your data with

How long we retain your data

If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue.

For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data

Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.

Your contact information

Additional information

How we protect your data

What data breach procedures we have in place

What third parties we receive data from

What automated decision making and/or profiling we do with user data

Industry regulatory disclosure requirements

Adatkezelési nyilatkozat és Adatkezelési tájékoztató marketing célú adatkezeléshez

ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT
marketing célú adatkezeléshez
Önként, a lentiekben foglalt tájékoztatás birtokában az alábbi nyilatkozatot teszem:

Kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy a BOOOK Kiadó Kft. (székhely: 1095 Budapest, Mester utca 87., cégjegyzékvezető és cégjegyzékszám: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága: 01-09-185381;) az általam megadott (és a későbbiekben – azok esetleges megváltoztatása után – a BOOOK Kiadó Kft. által a fenti adatkörben nyilvántartott) adataim alapján részemre a BOOOK Kiadó Kft. termékeivel, szolgáltatásaival kapcsolatos információkat, reklámot, illetve egyéb marketing célú küldeményt juttasson el közvetlen megkeresés módszerével (közvetlen üzletszerzés), így különösen elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz útján és e célból a megadott adataimat (e-mail cím) kezelje az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseivel összhangban.
E-mail hírlevél.

Adatkezelési tájékoztató marketing célú adatkezeléshez

 

A BOOOK Kiadó Kft. az Ön által megadott személyes adatokat kifejezett önkéntes hozzájárulása alapján és csak abból a célból kezeli, hogy a BOOOK Kiadó Kft. termékeivel, szolgáltatásaival kapcsolatos információkat, reklámot, illetve egyéb marketing célú küldemény küldése céljából időről időre megkeresse. Megadott személyes adatainak kezelése a jelen tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően és adatkezelési hozzájárulásának visszavonásáig történik. Az adatkezelés kezdő időpontja az Ön által a Hozzájáruló Nyilatkozat megadásának időpontja, időtartama pedig az adatkezelés céljának fennállása, azaz a kapcsolattartás céljának megfelelő időtartammal egyezik meg.

A jelen nyilatkozat szerinti adatkezelési hozzájárulás önkéntes és bármikor korlátozás és indoklás nélkül ingyenesen visszavonható, illetve a további reklámküldemények küldése, reklámok közlése megtiltható, továbbá a kizárólag reklámcélból külön nyilvántartás szerint nyilvántartott adatok törölhetők.

Az Adatkezelő köteles biztosítani, hogy az adatokat az Adatkezelőn kívül más ne ismerhesse meg, kivéve, ha jogszabály másként nem rendelkezik, vagy ahhoz Ön hozzájárul.

A visszavonó nyilatkozatot (név, levelezési cím, e-mail cím, mint azonosító adatok feltüntetésével) az alábbiak szerinti bármely módon meg lehet tenni: postai küldeményben: a 1095 Budapest, Mester utca 87. postacímen, elektronikus levél formájában: az info@boook.hu e-mail címen.

A fenti elérhetőségek bármelyikén Önnek bármikor joga van tájékoztatást kérni személyes adatai kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését, valamint kizárhatja, hogy a BOOOK Kiadó Kft. a jövőben a szolgáltatásait közvetlenül ajánlja fel. Tájékoztatás kérése esetén az Adatkezelő a lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb 30 napon belül írásban válaszol. E tekintetben írásbeli közlésnek minősül az Érintett e-mail címére küldött válasz.

A fentiek szerinti nyilatkozat aláírásával Ön tudomásul veszi a jelen tájékoztatóban foglaltakat, és egyúttal hozzájárul az Ön által megadott személyes adatok fentiek szerinti kezeléséhez.

Az adatkezeléssel kapcsolatos egyéb jogai tekintetében panasszal élhet a BOOOK Kiadó Kft. felé (a BOOOK Kiadó Kft. honlapján közzétett panaszkezelési eljárásrendben foglaltak szerint), felmerülő kérdéseivel, észrevételeivel a BOOOK Kiadó Kft.. adatvédelmi felelőséhez fordulhat (elérhetősége: info@boook.hu 1095 Budapest, Mester utca 87.)