Adatkezelési tájékoztató

1. Bevezetés, Adatkezelő adatai, elérhetősége A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE … Bővebben: Adatkezelési tájékoztató